Alle Bouw Klussen | info@allebouwklussen.nl

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Alle Bouw Klussen, Middelmonde 13, 3434 KT, Nieuwgein.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Alle Bouw Klussen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Alle Bouw Klussen, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alle Bouw Klussen verstrekt. Bij Alle Bouw Klussen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Waarom Alle Bouw Klussen deze gegevens nodig heeft

Alle Bouw Klussen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Alle Bouw Klussen je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Alle Bouw Klussen gegevens bewaart

Alle Bouw Klussen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Alle Bouw Klussen verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In kaart brengen websitebezoek Op de website van Alle Bouw Klussen worden geen bezoekersgegevens bijgehouden.

Google Analytics

Alle Bouw Klussen maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en ook niet hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Alle Bouw Klussen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@allebouwklussen.nl. Alle Bouw Klussen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Alle Bouw Klussen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alle Bouw Klussen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Alle Bouw Klussen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alle Bouw Klussen op via info@allebouwklussen.nl.

Contact

https://www.allebouwklussen.nl is een website van Alle Bouw Klussen. Alle Bouw Klussen is als volgt te bereiken: